ผู้นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกและอะไหล่รถยกของใหม่และมือสองในราคาย่อมเยา

TRADING CENTER FOR HYDRAULIC AND FOLKLIFT PARTS BOTH NEW AND SECOND HAND WITH COMPETITIVE PRICE

TEL: 02-3165229, 02-3165230, 02-3165231, 081-6405294

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/RUNGROJHYDRAULIC

Caproni

 

ช่วงความดัน             120 bar –  250 bar

ช่วงอัตราการไหล      16 cc/รอบ –  60 cc/รอบ

_____________________________________________________________________________________________

ลักษณะเพลา        เพลาตรง, เพลาเฟือง 13 ฟัน 

_____________________________________________________________________________________________

การยึดน๊อตที่ฝาบน      ยึดน๊อต 2 รู , 4 รู 

 _____________________________________________________________________________________________

รุ่น        SERIES 20 , SERIES 30 

 

 

 

 

SERIES 20

ชื่อรุ่น                                                  SERIES 20

ลักษณะเพลา                                          เพลาตรง, เพลาเฟือง 10 ฟัน   

การยึดน๊อตที่ฝาบน                                    ยึดน๊อต 2 รู 

 

SERIES 30-1

ชื่อรุ่น                                                  SERIES 30

ลักษณะเพลา                                          เพลาตรง, เพลาเฟือง 13 ฟัน   

การยึดน๊อตที่ฝาบน                                     ยึดน๊อต 2 รู, 4 รู

 SERIES 30-2

ชื่อรุ่น                                                  SERIES 30

ลักษณะเพลา                                          เพลาตรง, เพลาเฟือง 13 ฟัน   

การยึดน๊อตที่ฝาบน                                     ยึดน๊อต 2 รู, 4 รู

สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 รุ่งโรจน์กรุ๊ป ประเทศไทย | www.facebook.com/rungrojhydraulic | 02-3165229-31 F: 02-3165235